Metaforă pentru trup; trupul văzut ca înveliş şi adăpost al sufletului.