Aserţiune a adversarilor lui Pavel (n'a profitat direct, personal, ci prin interpuşi).