Replică la adresa exclusiviştilor care pretind că deţin monopolul credinţei şi, deci, al mântuirii.