A umbla după trup: a se comporta după criteriile omeneşti, în opoziţie cu principiile creştine.