2Co 08:07
Ci precum întru toate prisosiţi – în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în toată sârguinţa, în iubirea voastră către noi – aşa şi'n acest dar să prisosiţi.
1Co 16
Ajutoare pentru fraţi. Plan de călătorie.Ultime îndemnuri. Salutări.
1Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi a: precum le-am poruncit Bisericilor Galatiei, aşa să faceţi şi voi.
2În ziua întâi a săptămânii fiecare din voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângere abia atunci când voi veni eu.
3Iar când voi veni, pe cei pe care voi îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.
4Şi de se va cuveni să merg şi eu, vor merge împreună cu mine.
5Dar la voi am să vin când voi trece prin Macedonia, că prin Macedonia trec.
6Poate că la voi mă voi opri mai mult, sau chiar voi şi ierna, ca să mă petreceţi oriunde mă voi duce.
7Că nu vreau să vă văd acum doar în treacăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi câtăva vreme, dacă Domnul va îngădui.
8Voi rămâne însă în Efes până la sărbătoarea Cincizecimii,
9că uşă mare mi s'a deschis şi rodnică, şi sunt mulţi potrivnici.
10Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie la voi fără teamă; că lucrul Domnului îl lucrează ca şi mine.
11Nimeni deci să nu-l dispreţuiască b; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că-l aştept cu fraţii.
12Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii; totuşi nu i-a fost voia să vină acum, dar va veni când va găsi prilej.
13Privegheaţi, staţi în credinţă pe picioarele voastre, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.
14Toate ale voastre cu iubire să se facă.
15Încă ceva, fraţilor: Voi ştiţi casa lui Ştefanas c, că este pârga Ahaiei şi că spre slujirea sfinţilor s'au rânduit pe ei înşişi;
16vă rog ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.
17Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că ei au împlinit lipsa voastră,
18că mi-au odihnit duhul, pe al meu şi pe al vostru. Pe unii ca ei, aşadar, învăţaţi-vă să-i cunoaşteţi.
19Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
20Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
21Salutarea, cu mâna mea, a lui Pavel d.
22Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie anatema e! Marana tha f!
23Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi!
24Dragostea mea e cu voi toţi întru Hristos Iisus! Amin.