= Întristarea lumească, cea după criteriile şi socotinţele omeneşti.