Sau: din urcuş în urcuş; într'o măsură care întrece orice comparaţie.