2Co 03:13
şi nu ca Moise, care-şi punea un văl pe faţă pentru ca fiii lui Israel să nu vadă sfârşitul a ceea ce era trecător...
Rm 10
Iudeii şi păgânii au Acelaşi Dumnezeu. Mântuirea e pentru toţi.
1Fraţilor, bunăvoirea inimii mele şi rugăciunea mea la Dumnezeu pentru Israel este ca ei să se mântuiască.
2Căci le mărturisesc că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit cunoaşterii a.
3Deoarece, necunoscând ei dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să-şi statornicească propria lor dreptate, nu s'au supus dreptăţii lui Dumnezeu.
4Că sfârşitul b legii este Hristos, spre îndreptăţire fiecăruia care crede.
5Într'adevăr, Moise scrie despre dreptatea care vine din lege că omul care o va'ndeplini, prin ea va trăi.
6Dar dreptatea din credinţă spune aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer? – adică să-L coboare pe Hristos;
7sau: Cine se va coborî întru adânc? – adică să-L ridice pe Hristos din morţi!
8Dar ce zice?: Aproape de tine este cuvântul, în gura ta şi'n inima ta – ceea ce'nseamnă cuvântul credinţei pe care-l propovăduim.
9Că dacă cu gura ta vei mărturisi că Iisus este Domnul, şi'n inima ta crezi că Dumnezeu L-a înviat din morţi, te vei mântui.
10Căci cu inima crezi în vederea îndreptăţirii, iar cu gura mărturiseşti în vederea mântuirii c.
11Că zice Scriptura: Tot cel ce crede în El nu va fi ruşinat.
12Fiindcă între iudeu si elin nu există deosebire, de vreme ce Acelaşi este Domnul tuturor, Care-i îmbogăţeşte pe toţi cei ce-L cheamă.
13oricine va chema numele Domnului se va mântui.
14Dar cum Îl vor chema pe Acela în care n'au crezut? şi cum vor crede în Acela de care n'au auzit? şi cum vor auzi fără propovăduitor?
15şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc bunele vestiri!
16Dar nu toţi i s'au supus Evangheliei, căci Isaia zice: Doamne, cine-a crezut celor auzite de la noi?
17Prin urmare, credinţa vine din ceea ce se aude, iar ceea ce se aude vine prin cuvântul lui Hristos.
18Dar întreb: Oare n'au auzit? Dimpotrivă: În tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii cuvintele lor.
19Dar zic: Nu cumva Israel n'a înţeles? Moise spune cel dintâi: Geloşi vă voi face pe cei ce nu-s popor; asupra unui popor de nepricepuţi d vă voi stârni mânia.
20Dar Isaia îndrăzneşte şi zice: Celor ce nu Mă căutau M'am arătat, celor ce de Mine nu'ntrebau M'am fost aflat.
21Iar către Israel zice: Toată ziua Mi-am întins mâinile spre un popor nesupus şi cârtitor.