2Co 03:06
Cel ce ne-a şi învrednicit să fim slujitori ai unui Nou Testament, nu ai literei, ci ai duhului; pentru că litera ucide, dar duhul face viu.
2Co 2
Amânarea vizitei lui Pavel (continuare). Iertare pentru cel ce a greşit. Nerăbdarea şi uşurarea lui Pavel.
1Şi'n sinea mea am socotit aceasta, să nu vin la voi din nou cu întristare a.
2Că dacă eu vă întristez, cine este cel care să mă înveselească, dacă nu cel întristat de mine?
3Şi pentru aceasta v'am scris eu vouă b, ca nu cumva la venirea mea să am întristare de la aceia care trebuie să mă bucure, fiind eu încredinţat despre voi toţi că bucuria mea este şi a voastră, a tuturor.
4Că din multă supărare şi cu strângere de inimă v'am scris, cu multe lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi iubirea pe care cu prisosinţă o am către voi.
5Iar dacă m'a întristat cineva c, nu pe mine m'a întristat, ci într'o oarecare măsură – ca să nu spun mai mult – pe voi toţi.
6Destul este pentru un astfel de om pedeapsa ce i s'a dat de către cei mai mulţi,
7aşa încât voi, dimpotrivă, mai degrabă să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, pentru ca un astfel de om să nu fie copleşit de prea multă întristare.
8De aceea vă rog să-i dovediţi iubire.
9Că de aceea v'am şi scris, ca să vă'ncerc, şi prin aceasta să cunosc dacă'n toate sunteţi ascultători.
10Iar cui îi iertaţi voi ceva, îi iert şi eu; pentru că şi eu, dacă am iertat ceva, de dragul vostru am iertat în faţa lui Hristos,
11ca să nu ne lăsăm covârşiţi de Satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute.
12Şi venind eu la Troa pentru Evanghelia lui Hristos şi uşa fiindu-mi deschisă în Domnul,
13nu mi-am avut odihnă'n duh, din pricină că nu l-am găsit pe Tit, fratele meu; aşa că m'am despărţit de ei şi am plecat în Macedonia.
14Mulţumire fie-I adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce pururea ne face biruitori întru Hristos, şi prin noi descoperă'n tot locul mireasma d cunoştinţei Sale!
15Pentru că noi Îi suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc şi'ntre cei ce pier:
16unora, adică, mireasmă a morţii spre moarte; iar altora, mireasmă a vieţii spre viaţă. Şi pentru aceasta cine-i destoinic?
17Că noi nu suntem precum cei mulţi, care negustoresc e cuvântul lui Dumnezeu; ci ca din curăţia inimii, ci ca din partea lui Dumnezeu în faţa lui Dumnezeu grăim întru Hristos.