O probabilă scrisoare anterioară, numită de unii critici „epistola aspră“, care însă nu ni s'a păstrat. O seamă de analişti pretind a o recunoaşte în capitolele 10-13 ale prezentei epistole, dar argumentele lor nu rezistă.