Literal: înţelepciune carnală; derivată din raţiunile materiei.