Literal: în plasă (în năvodul propriei lor bogăţii).