1Tim 05:22
Nu-ţi pune degrabă mâinile peste nimeni, nici nu te face părtaş la păcatele altora. Păstrează-te curat.
1Tim 4
Prezicerea lepădării de credinţă. Bunul slujitor al lui Iisus Hristos.
1Dar Duhul grăieşte lămurit că'n vremile cele de apoi unii se vor îndepărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor
2prin făţărnicia unor mincinoşi însemnaţi cu fierul roşu în propriile lor cugete, a.
3Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut ca din ele să se împărtăşească cu mulţumire cei ce cred şi au cunoscut adevărul;
4fiindcă tot ce a făcut Dumnezeu este bun, şi nimic nu e de lepădat dacă se ia cu mulţumire:
5căci se sfinţeşte prin cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.
6Punându-le pe acestea înaintea fraţilor, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănit cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături căreia i-ai urmat.
7Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti fereşte-te. Întrece-te zilnic b în credinţa cea bună;
8căci zilnica'ntrecere trupească e'ntru puţin folositoare, dar credinţa cea bună e folositoare'ntru totul, având ea făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare c.
9Vrednic de crezare e cuvântul, şi de toată primirea;
10fiindcă spre aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, că ne-am pus nădejdea'n Dumnezeul-Cel-Viu, Care este Mântuitor al tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
11Pe acestea porunceşte-le şi învaţă-le.
12Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; dimpotrivă, fă-te credincioşilor pildă în cuvânt, în purtare, în iubire, în duh, în credinţă, în curăţie.
13Până ce voi veni eu, îndeletniceşte-te cu citirea, cu îndemnul, cu învăţarea d.
14Nu nesocoti harul care este întru tine e, care ţi s'a dat prin profeţie f cu punerea mâinilor preoţimii g.
15Pe acestea pune-le la inimă; de acestea ţine-te, pentru ca propăşirea ta să le fie vădită tuturor.
16Ia aminte la tine însuţi şi la învăţătura ta; stăruie în ele, căci făcând aceasta te vei mântui – şi pe tine, şi pe cei ce te ascultă.