Originalul sugerează şi ideea de îndoită răsplată; remuneraţie dublă (vezi şi versetul următor).