= Făgăduinţa iniţială de a fi femeia unui singur bărbat.