Adică: refuză înscrierea lor în evidenţa văduvelor din subsistenţa Bisericii.