= Să fim într'o stare de permanent autocontrol; sobri; înfrânaţi; prevăzători.