Literal: vasul (metaforă pentru trup ca receptacol al sufletului).