= Asta e partea ce ni s'a dat; pentru asta suntem făcuţi (a îndura necazuri).