1Ptr 04:19
Aşa încât cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, Lui, credinciosului Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele întru săvârşirea binelui.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-30