1In 02:10
Cel ce-l iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi piatră de poticnire nu-i în el.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Rm-14