În versetele 35-44, terminologia paulină trebuie citită şi înţeleasă astfel:

a) „trup carnal“ (sárx): carnea, natura materiei care alcătuieşte trupul; :

b) „trup“ (sóma): forma organizată, cu chip specific, a materiei carnale; :

c) „trup firesc“ (psyhikós): trupul înzestrat cu suflet viu, dar care trăieşte doar la nivelul afectelor şi pasiunilor, pradă labilităţii psihologice; :

d) „trup duhovnicesc“ (pneumatikós): trupul transfigurat prin înviere, asemănător cu trupul înviat al lui Iisus Hristos, liber nu numai de materia coruptibilă, ci şi de labilitatea psihologică, dominat de propriul său duh în comuniune cu Duhul Sfânt, devenit capabil să participe la slava lui Dumnezeu.