1Co 13:10
Dar când va veni ceea ce-i desăvârşit, atunci ceea ce-i în parte se va desfiinţa.
Ps 16
PSALMUL 16
O rugăciune a lui David.
1Ascultă-mi, Doamne, dreptatea,
ia aminte la ruga mea,
pleacă-Ţi auzul la rugăciunea mea din buze neviclene!
2De dinaintea feţei Tale să-mi vină mie judecata, a
ochii mei b să vadă ce e drept.

3Tu mi-ai cercat inima, noaptea ai cercetat-o;
cu foc m'ai lămurit, dar nu s'a aflat întru mine nedreptate.
4Pentru ca gura mea să nu grăiască lucruri omeneşti,
de dragul cuvintelor de pe buzele Tale eu am păzit căi aspre.
5Întăreşte-mi paşii întru cărările Tale
pentru ca paşii mei să nu şovăie.

6Eu am strigat fiindcă Tu m'ai auzit, Dumnezeule;
pleacă-Ţi auzul spre mine şi ascultă-mi cuvintele!
7Minunate fă milele Tale,
Tu, Cel ce-i mântuieşti pe cei ce nădăjduiesc întru Tine,
îi mântuieşti de cei ce stau împotriva dreptei Tale.
8Păzeşte-mă ca pe lumina ochiului;
cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă
9de faţa necredincioşilor care mă necăjesc.

Duşmanii mi-au împresurat sufletul;

10în grăsimea lor s'au îngrădit,
gura lor a grăit trufie.
11Izgonitu-m'au acum şi m'au înconjurat,
ochii şi i-au pus asupră-mi ca să mă culce la pământ.
12Apucatu-m'au precum un leu gata de vânătoare,
ca un pui de leu ce locuieşte'n ascunzişuri.

13Scoală-Te, Doamne, ieşi-le înainte şi împiedică-i!
Izbăveşte-mi sufletul de cei necredincioşi,
cu sabia Ta, de vrăjmaşii mâinii Tale,
14Doamne, de cei puţini care'n viaţa lor
îşi iau partea acestei lumi,
cei ce din cămările c Tale şi-au umplut pântecele,
şi-au săturat fiii,
iar rămăşiţele le-au lăsat pe seama pruncilor lor.
15Iar eu întru dreptate mă voi arăta feţei Tale,
sătura-mă-voi când se va arăta slava Ta.