1Co 13:07
pe toate le suferă, pe toate le crede, pe toate le nădăjduieşte, pe toate le rabdă;
Sir 6
CAPITOLUL 6
Stăpânirea de sine. Sfat împotriva trufiei. Prietenia adevărată şi cea falsă. A fi ucenicul înţelepciunii.
1
Căci o faimă rea lasă'n urmă ruşine şi ocară:
 aşa e păcătosul cu vorba'n doi peri. a
2
Nu te lăsa în voia patimilor tale,
 ca nu cumva să fii sfâşiat ca un taur b;
3
îţi vei mânca frunzişul, îţi vei pierde roadele
 şi nu vei lăsa din tine decât un lemn uscat.
4
Patima rea îl pierde pe cel ce-o are
 şi-l face de râsul vrăjmaşilor lui.

5
Vorba dulce înmulţeşte prietenii,
 limba plăcută sporeşte răspunsurile plăcute.
6
Multe să-ţi fie legăturile cu oamenii,
 dar, ca sfetnici, unul dintr'o mie.
7
Dacă vrei să-ţi faci un prieten, pune-l mai întâi la'ncercare
 şi nu te grăbi să i te destăinui;
8
căci îţi e prieten atât cât îi este lui bine,
 dar la vreme de'ncercare nu-ţi va rămâne alături:
9
prieten care-ţi devine duşman
 şi care dă pe faţă o ceartă spre ruşinea ta.
10
Prieten îţi e ca să stea la masă cu tine,
 dar la vreme de'ncercare nu rămâne acolo.
11
Cât timp îţi merge bine va fi precum eşti tu
 şi cu'ndrăzneală le va vorbi slugilor,
12
dar dacă vei cădea, ţi se va întoarce împotrivă
 şi-ţi va ocoli privirea.
13
Fereşte-te de duşmani
 şi păzeşte-te de prieteni.
14
Un prieten credincios e un sprijin puternic:
 cine l-a găsit, a găsit o comoară.
15
Un prieten credincios e piatră nestemată:
 nimeni nu va şti să-i cumpănească preţul.
16
Un prieten credincios e un balsam de viaţă:
 cei ce se tem de Domnul, aceia-l vor afla.
17
Cel ce se teme de Domnul îşi veghează prietenia:
 cum e el, aşa-i va fi şi prietenul. c

18
Fiule, de când eşti încă tânăr alege'nvăţătura d
 şi pân'la cărunteţe vei afla înţelepciune.
19
Lucreaz-o ca un plugar, ca un semănător,
 şi aşteaptă-i roadele bune,
căci pentru o vreme te vei trudi ca s'o lucrezi,
 dar în curând îi vei mânca roadele.
20
Neplăcută le este celor neînvăţaţi,
 iar cel nepriceput nu-i va rămâne alături;
21
îl va apăsa ca o piatră de'ncercare,
 iar el nu va întârzia s'o arunce.
22
Căci înţelepciunea e vrednică de numele ei:
 nu e la'ndemâna gloatei.
23
Ascultă, fiule, primeşte-mi gândirea
 şi nu-mi lepăda sfatul:
24
Pune-ţi picioarele în obezile ei
 şi grumazul în lanţul ei!
25
Încovoaie-ţi umărul şi du-o în cârcă,
 iar legăturile ei să nu te mâhnească.
26
Apropie-te de ea cu toată inima,
 din toate puterile urmează-i căile.
27
Mergi pe urma ei şi caut-o: ea ţi se va face cunoscută;
 dac'ai aflat-o, să n'o mai laşi!
28
Că'ntru sfârşit vei afla în ea odihnă
 şi ţi se va preface'n bucurie.
29
Obezile ei îţi vor fi apărare puternică,
 lanţurile ei, podoabă de preţ,
30
jugul ei, o găteală de aur e,
 legăturile ei, panglici de iachint.
31
Ca pe un vestmânt de slavă o vei îmbrăca
 şi ca pe o cunună a bucuriei o vei purta.
32
Fiule, dacă vei vrea, vei învăţa,
 şi dacă-ţi vei pune mintea la lucru, iscusit vei fi.
33
Dacă-ţi place să asculţi, vei învăţa.
 şi dacă-ţi vei apleca urechea, vei fi înţelept.
34
Stai în adunarea celor bătrâni
 şi dacă vezi un înţelept, lipeşte-te de el.
35
Ascultă cu voioşie orice grai dumnezeiesc,
 proverbele subţiri să nu cumva să-ţi scape.
36
Dacă vezi un om cu judecată, repede-te la el
 şi fă-ţi paşii să-i tocească pragul uşii.
37
Cugetă la poruncile Domnului,
 gândeşte-te fără'ncetare la rânduielile Lui;
El îţi va întări inima
 şi-ţi va da înţelepciunea pe care ţi-o doreşti.