Versetele 4, 5 şi 6 cuprind o referire clară la Persoanele Sfintei Treimi.