Argument menit să reteze orice altă discuţie pe această temă.