Paranteză în sprijinul argumentaţiei; referire la Fc 2, 21-23.