Nu din supunere faţă de conştiinţa (falsă) a celuilalt, ci din respect faţă de ea