1Co 10:19
Ce vreau să spun?: că ceea ce i s'a jertfit idolului este ceva?, sau că idolul este ceva?
1Co 8
Hrana jertfită idolilor.
1Cât despre cărnurile jertfite idolilor a, ştim că toţi avem cunoştinţă. Cunoştinţa însă îngâmfă, dar iubirea zideşte.
2Dacă i se pare cuiva că ştie ceva, acela încă n'a cunoscut cum trebuie să cunoască.
3Dar dacă cineva Îl iubeşte pe Dumnezeu, acela este cunoscut de El b.
4Aşadar, în ce priveşte a mânca din cărnurile jertfite idolilor, noi ştim că idolul nu este nimic în lume şi că nu este alt Dumnezeu decât numai Unul.
5Că deşi sunt unii aşa-zişi dumnezei, fie în cer, fie pe pământ – aşa cum sunt mulţi dumnezei şi mulţi domni c –,
6totuşi pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi'ntru Care suntem noi, şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi prin care suntem noi.
7Dar nu toţi au cunoştinţa d. Căci unii, din obişnuinţa de până acum cu idolul, mănâncă din cărnuri jertfite ca atare idolilor; şi conştiinţa lor, fiind slabă, se întinează e.
8Dar nu mâncarea ne va pune pe noi înaintea lui Dumnezeu. Că nici dacă vom mânca ne prisoseşte, nici dacă nu vom mânca ne lipseşte.
9Aveţi grijă însă ca nu cumva această libertate a voastră să devină'mpiedicare pentru cei slabi.
10Că dacă cineva te va vedea şezând la masă în templul idolilor pe tine, cel care ai cunoştinţa, oare conştiinţa lui, a celui slab, nu va găsi temei să mănânce din cele jertfite idolilor?
11Prin cunoştinţa ta deci va pieri cel slab, fratele tău pentru care a murit Hristos!
12Şi astfel, păcătuind voi împotriva fraţilor şi lovindu-le conştiinţa lor cea slabă, împotriva lui Hristos păcătuiţi.
13De aceea, dacă mâncarea-i devine fratelui meu piatră de poticnire, în veac nu voi mânca eu carne, ca să nu-l poticnesc pe fratele meu.