Despre „credincioşia lui Dumnezeu“ vezi nota de la 1,9.