Ispită, în înţelesul de încercare, probă, test, mijloc de verificare. În traducere literală: Nu v-a cuprins ispită decât omenească.