1Co 10:01
Căci nu voiesc, fraţilor, ca voi să nu ştiţi că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi toţi au trecut prin mare
Ies 40
Sfinţirea cortului.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„În ziua cea dintâi a primei luni vei întinde cortul mărturiei.
3În el vei pune chivotul mărturiei, iar chivotul îl vei acoperi cu perdeaua.
4Vei aduce înlăuntru masa, iar pe ea vei pune toate cele ale ei.
5Şi sfeşnicul îl vei aduce înlăuntru şi-i vei aprinde candelele. Altarul cel de aur al tămâierii îl vei pune'n faţa chivotului mărturiei,
6iar perdeaua o vei pune la intrarea în cort. Jertfelnicul arderilor-de-tot îl vei pune dinaintea intrării în cortul mărturiei.
7Între cort şi jertfelnic vei aşeza baia, în care vei turna apă.
8Împrejur vei aşeza curtea, iar la intrarea curţii vei atârna perdeaua.
9Vei lua mir de ungere şi vei unge cortul şi toate cele ce sunt în el şi-l vei sfinţi, pe el şi toate lucrurile lui, şi sfinte vor fi. Vei unge jertfelnicul arderilor-de-tot şi toate lucrurile lui; şi-l vei sfinţi, şi preasfânt va fi.
10Vei unge baia şi tălpica ei şi o vei sfinţi.
11Îi vei aduce apoi pe Aaron şi pe fiii săi la uşile cortului mărturiei
12şi-i vei spăla cu apă. Pe Aaron îl vei îmbrăca în sfintele veşminte şi-l vei unge şi-l vei sfinţi, şi el Mie-Mi va sluji ca preot. Şi pe fiii săi îi vei aduce şi-i vei îmbrăca în tunici şi-i vei unge aşa cum l-ai uns pe tatăl lor, şi ei Mie-Mi vor sluji ca preoţi.
13Această ungere le va fi lor veşnică ungere de preoţie, din neam în neam“.
14Iar Moise a făcut totul aşa cum îi poruncise Domnul.
15În luna întâi a celui de al doilea an de la ieşirea lor din Egipt, în ziua cea dintâi a lunii, atunci a fost cortul aşezat.
16Moise a fost cel ce a aşezat cortul; el i-a pus tălpicele, încheieturile de sus cu belciugele lor,
17a ridicat pilaştrii, a întins scoarţele cortului, i-a pus cortului acoperişurile de deasupra, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
18A luat apoi Mărturiile a şi le-a pus în chivot, iar chivotului i-a petrecut pârghiile.
19A dus apoi chivotul în cort, a atârnat perdeaua şi astfel a acoperit chivotul mărturiei, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
20După aceea a aşezat masa în cortul mărturiei, în partea de miazănoapte a cortului, în afara perdelei,
21iar pe ea a pus pâinile-punerii-înaintea-Domnului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
22Sfeşnicul l-a aşezat în cortul mărturiei, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului,
23şi i-a aprins candelele'n faţa Domnului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
24A aşezat altarul cel de aur în cortul adunării, în faţa perdelei,
25şi a aprins pe el tămâie binemirositoare, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
26Jertfelnicul arderilor-de-tot l-a aşezat la intrarea cortului mărturiei, iar pe el a adus arderi-de-tot şi prinoase, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
27Apoi a aşezat baia între cortul mărturiei şi jertfelnic şi a turnat în ea apă,
28pentru ca Moise, Aaron şi fiii săi să-şi spele'n ea mâinile şi picioarele;
29când intrau ei în cortul mărturiei sau când se apropiau de jertfelnic ca să slujească, se spălau din ea, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.
30Împrejurul cortului a aşezat curtea, iar la intrarea curţii a atârnat perdeaua.
31Şi astfel a isprăvit Moise toate lucrările. Atunci un nor a acoperit cortul mărturiei, şi cortul s'a umplut de slava Domnului.
32Iar Moise nu putea să intre'n cortul mărturiei, pentru că norul îl umbrea de deasupra, iar cortul se umpluse de slava Domnului.
33Când norul se ridica de pe cort, fiii lui Israel porneau la drum cu toate ale lor;
34dar dacă norul nu se ridica, ei nu plecau până'n ziua când norul se ridica.
35Pentru că norul Domnului stătea deasupra cortului în timpul zilei, iar noaptea foc era deasupră-i; şi aceasta, sub ochii tuturor fiilor lui Israel şi pe toată durata drumului lor.