Referire probabilă la un proverb cunoscut cititorilor.