= Cea care se manifestă în chip tainic; de nepătruns.