„Cei desăvârşiţi“: nu o elită de „iniţiaţi“ ai comunităţii, ci acei creştini care au atins treapta cea mai înaltă a înţelegerii şi trăirii duhovniceşti.