Literal: să fie golită (de conţinut); redusă la nimic; fără efect.