Stil oral. Dictând, Pavel îşi aminteşte şi se corectează.