[ VTVechiul Testament
[ NmNumerele
[ Cap. 28 ]CAPITOLUL 28
Noi rânduieli pentru o seamă de jertfe.
1Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
2„Dă porunci fiilor lui Israel; grăieşte către ei şi spune-le: – Vă veţi îngriji ca darurile Mele, dările Mele, jertfele Mele cele întru miros cu bună mireasmă să-Mi fie aduse la sărbătorile Mele.
3Spune-le: Iată jertfele pe care trebuie să le aduceţi Domnului: miei de câte un an, fără meteahnă, doi pe zi, ardere-de-tot necontenită;
4un miel îl veţi jertfi dimineaţa, iar pe cel de al doilea miel îl veţi jertfi seara.
5Jertfă de pâine să aduci a zecea parte dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu un sfert de hin de untdelemn:
6ardere-de-tot necontenită, care-a fost săvârşită pe muntele Sinai, întru miros cu bună mireasmă Domnului.
7Turnarea ei va fi un sfert de hin de vin la un miel; şi turnarea de vin către Domnul o vei turna în loc sfânt.
8Pe cel de al doilea miel îl vei aduce spre seară, cu darul lui de pâine şi cu turnarea lui; întru miros cu bună mireasmă îl vei aduce Domnului.
9Iar în ziua odihnei veţi aduce doi miei de câte un an, fără meteahnă, cu două zecimi dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, precum şi turnare,
10ardere-de-tot pentru fiecare Zi a Odihnei, în afară de arderea-de-tot cea necontenită şi de turnarea ei.
11La fiecare zi'ntâi a lunii Îi veţi aduce Domnului ardere-de-tot: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an, fără meteahnă,
12trei zecimi dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn pentru fiecare viţel şi două zecimi dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn pentru berbec
13şi câte o zecime dintr'o efă de făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, ca dar de pâine la fiecare miel. Aceasta este ardere-de-tot, mireasmă plăcută, jertfă Domnului.
14Turnare la ele: jumătate de hin de vin la fiecare viţel, o treime de hin la berbec şi un sfert de hin la fiecare miel. Aceasta este ardere-de-tot pentru fiecare început de lună, la toate lunile anului.
15Să mai aduceţi Domnului şi un ţap ca jertfă pentru păcat; aceasta, împreună cu turnarea ei, va fi adusă în afară de arderea-de-tot cea necontenită.
16În ziua a paisprezecea a lunii întâi sunt Paştile Domnului.
17În ziua a cincisprezecea a acestei luni e sărbătoare. Şapte zile veţi mânca azime.
18În ziua întâi veţi avea adunare sfântă a şi nu veţi face nici o muncă slujitoare b.
19Îi veţi aduce Domnului jertfă, ardere-de-tot: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an; aceştia să fie fără meteahnă.
20Cu ei să aduceţi dar de pâine: făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă la fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec
21şi câte o zecime de efă pentru fiecare din cei şapte miei.
22Veţi aduce şi un ţap ca jertfă pentru păcat, pentru ispăşirea voastră.
23Pe acestea să le aduceţi în afara arderii-de-tot de dimineaţă, care este ardere-de-tot necontenită.
24Tot aşa să aduceţi şi în fiecare din cele şapte zile: prinos de pâine, jertfă, mireasmă plăcută Domnului; aceasta, pe lângă arderea-de-tot cea necontenită, cu turnarea ei.
25În ziua a şaptea veţi avea adunare sfântă; în ea nu veţi face nici o muncă slujitoare.
26În ziua celor dintâi roade c, când Îi aduceţi Domnului prinosul nou de pâine, [în sărbătoarea] Săptămânilor, veţi avea adunare sfântă şi nu veţi face nici o muncă slujitoare.
27Veţi aduce arderi-de-tot întru miros de bună mireasmă Domnului: doi viţei din cireadă, un berbec şi şapte miei de câte un an, fără meteahnă.
28Cu ei să aduceţi prinos de pâine: făinuţă de grâu frământată cu untdelemn, trei zecimi dintr'o efă la fiecare viţel, două zecimi de efă la berbec
29şi o zecime de efă la fiecare din cei şapte miei.
30Veţi aduce şi un ţap ca jertfă pentru păcat, spre ispăşirea voastră.
31Pe acestea, cu turnările lor, Mi le veţi aduce pe deasupra arderilor-de-tot neîncetate şi a prinoaselor de pâine – curate să vă fie – cu turnările lor.