[ VTVechiul Testament
[ IonaCartea lui Iona
[ Cap. 3 ]Iona mustră, mustrarea lui rodeşte, Ninivitenii se pocăiesc.
1Şi s'a făcut a doua oară cuvântul Domnului către Iona, zicând:
2„Scoală-te şi du-te în Ninive, cetatea cea mare, şi propovăduieşte'n în ea potrivit întâiului cuvânt pe care Eu ţi l-am grăit“.
3Iar Iona s'a sculat şi s'a dus la Ninive, aşa cum îi spusese Domnul. Ninive Îi era lui Dumnezeu cetate mare a, ca la trei zile de mers b.
4Şi Iona a prins a intra în cetate preţ de o zi de mers, şi propovăduia, zicând: „Încă trei zile c, şi Ninive va fi nimicită!“
5Iar oamenii din Ninive i-au dat crezare lui Dumnezeu şi au propovăduit d post şi s'au îmbrăcat în sac e, de la cel mai mare dintre ei pân' la cel mai mic.
6Iar cuvântul a ajuns până la regele Ninivei; iar el s'a ridicat de pe tronul său şi s'a dezbrăcat de hainele lui şi s'a îmbrăcat în sac şi a şezut pe cenuşă.
7Şi s'a dat de veste, şi poruncă s'a dat în Ninive din partea regelui şi a dregătorilor săi, zicând: „Nici oamenii, nici dobitoacele, nici boii şi nici oile să nu guste nimic, nici să pască, şi nici apă să bea!“
8Iar oamenii s'au îmbrăcat în sac, vitele n'au păscut. Şi au strigat cu tot dinadinsul către Dumnezeu; şi s'au întors fiecare din calea lui cea rea f şi de la nedreptatea ce se afla în mâinile lor, zicând:
9„Cine ştie dacă lui Dumnezeu o să-I pară rău şi Se va îndura şi Se va întoarce de la aprinderea mâniei Sale, şi astfel noi nu vom pieri?“.
10Iar Dumnezeu a văzut faptele lor, că s'au întors din căile lor cele rele; şi I-a părut rău lui Dumnezeu de răul pe care zisese să li-l facă; şi nu l-a făcut g.