[ VTVechiul Testament
[ FcFacerea
[ Cap. 33 ]Iacob se întâlneşte cu Esau. Sosirea la Sucot, apoi la Sichem.
1Şi ridicându-şi Iacob ochii, iată că l-a văzut venind pe Esau, fratele său, având cu el pe cei patru sute de oameni. Atunci Iacob i-a împărţit pe copii între Lia, Rahela şi cele două roabe.
2Pe cele două roabe cu copiii lor le-a pus înainte, mai în urmă a pus-o pe Lia cu copiii ei, iar la urmă de tot, pe Rahela şi Iosif.
3Iar el mergea în fruntea lor şi de şapte ori s'a închinat până la pământ înainte de a se apropia de fratele său.
4Dar Esau a alergat în întâmpinarea lui şi l-a îmbrăţişat şi i-a cuprins grumazul şi l-a sărutat; şi au plâns amândoi.
5Apoi, ridicându-şi ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Ce-ţi sunt ţie aceştia?“ Iar el [Iacob] a zis: „Copiii cu care l-a miluit Dumnezeu pe robul tău“.
6Atunci s'au apropiat roabele, ele cu copiii lor, şi s'au închinat;
7apoi s'a apropiat Lia cu copiii ei, şi s'au închinat; iar la urmă au înaintat Rahela şi Iosif şi s'au închinat.
8[Esau] a zis: „Ce-ai tu de gând să faci cu turmele acelea pe care le-am întâlnit?“ Iar el [Iacob] a răspuns: „Ca să afle robul tău bunăvoinţă'n faţa ta, stăpâne“.
9Esau a zis: „Am şi eu multe, frate; pe ale tale ţine-le pentru tine!“
10Iacob însă a zis: „Dac'am aflat bunăvoinţă a în faţa ta, primeşte darurile prin mâinile mele; că ţi-am văzut faţa ca şi cum ar fi văzut cineva faţa lui Dumnezeu, aşa de binevoitor mi-ai fost.
11Primeşte-mi darurile b ce ţi-au fost aduse, că m'a miluit Dumnezeu şi am de toate“. Şi a stăruit, iar acela a primit.
12Acela a zis: „Să ne sculăm şi să mergem împreună!“
13Dar el [Iacob] i-a zis: „Domnul meu ştie cât de gingaşi sunt copiii, iar oile şi vacile mele sunt de curând fătate; dacă numai o zi le mân cu de-a sila, ar pieri toată cireada.
14Să meargă dar domnul meu înaintea robului său, iar eu voi urma încet, în pas cu vitele de dinaintea mea şi în pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir“.
15Atunci Esau a zis: „Să-ţi las măcar o parte din oamenii care sunt cu mine“. Iar el [Iacob] a răspuns: „Da' de ce?... mi-ajunge că am aflat har în faţa ta, stăpâne!“
16Şi'n aceeaşi zi şi-a făcut Esau calea'ntoarsă la Seir.
17Cât despre Iacob, el s'a dus la Sucot c şi şi-a făcut acolo casă pentru sine, iar pentru vitele sale a făcut şuri; de aceea a numit el locul acela cu numele de Sucot d.
18Iacob a ajuns cu bine e în cetatea Sichem, care e în ţara Canaanului, atunci când s'a întors el din Mesopotamia, şi s'a aşezat în faţa cetăţii.
19Iar partea de câmp pe care-şi pusese cortul a cumpărat-o cu o sută de mioare f de la fiii lui Hemor, tatăl lui Sichem,
20a ridicat acolo un jertfelnic şi L-a chemat pe Dumnezeul lui Israel g.