[ VTVechiul Testament
[ AmAmos
[ Cap. 7 ]CAPITOLUL 7
Trei vedenii ale profetului; conflictul său cu Amasia şi izgonirea din Betel.
1
Aşa mi-a arătat Domnul Dumnezeu:
Şi, iată,
prăsilă de lăcuste venind din Răsărit a!
Şi, iată, o omidă: era regele Gog b!
2
Şi fi-va că la urmă, adică după ce
va fi mâncat el iarba pământului, am zis:
– O, Doamne, fie-Ţi milă, o, Doamne!
Cine-l va ridica pe Iacob c?,
că-i micşorat la număr.
3
Doamne, să-Ţi pară rău de asta!...
– Nu, asta nu va fi! zice Domnul d.
4
Aşa mi-a arătat Domnul Dumnezeu:
Şi, iată, Domnul Domn
chemat-a judecată prin foc
şi-a mistuit adâncul necuprins
şi-a mistuit ce-i partea Domnului e.
5
Şi-am zis: – O, Doamne,
Te rog eu, Doamne, încetează!
Cine-l va ridica pe Iacob?,
că-i micşorat la număr.
6
Doamne, să-Ţi pară rău de asta!...
– Nici asta nu va fi! zice Domnul.
7
Aşa mi-a arătat Domnul:
Şi, iată,
bărbat şezând pe zidul de diamant;
şi'n mâna lui, diamant.
8
Şi mi-a zis Domnul: – Amos, tu ce vezi?
Şi-am zis: – Diamant. Iar Domnul mi-a grăit:
– Iată, Eu pun Diamant
în mijlocul poporului Meu Israel. f
De-acum nu voi mai trece peste el:
9
altarele de râs g vor fi stricate
şi vor pieri în Israel
ascunşii paşi ai şoaptelor păgâne h,
iar împotriva casei lui Ieroboam
Mă voi scula cu sabie.
10Atunci Amasia, preotul Betelului i, a trimis la Ieroboam, regele lui Israel, zicând: „Amos lucrează uneltiri împotriva ta, în chiar mijlocul casei lui Israel; nu va putea pământul să-i sufere toate vorbele.
11Că aşa grăieşte Amos: «Ieroboam va muri de sabie, iar Israel va fi dus în robie de pe pământul său»“.
12Şi i-a zis Amasia lui Amos: „Tu, văzătorule j, du-te; strămută-te în ţara lui Iuda, şi acolo să trăieşti, şi acolo vei profeţi;
13dar în Betel nu vei mai profeţi, căci el e locul cel sfânt al regelui şi casa k regatului“.
14Iar Amos a răspuns şi i-a zis lui Amasia: „Eu nu eram profet, nici fiu de profet, ci eram păstor de capre, – scuturând dude.
15Dar Domnul m'a luat de la turmă; şi mi-a zis Domnul: «Du-te şi profeţeşte asupra poporului Meu Israel!».
16Şi acum, auzi cuvântul Domnului! Tu zici:
«Nu profeţì asupra lui Israel,
ca să nu stârneşti tulburare împotriva casei lui Iacob!»
17
De aceea, aşa grăieşte Domnul:
Femeia ta se va desfrâna în cetate l,
iar fiii şi fiicele tale de sabie vor cădea;
şi pământul tău cu funia va fi măsurat;
tu vei muri în pământ necurat m,
iar Israel va fi dus rob în afara ţării lui;
aşa mi-a arătat mie Domnul“.