[ VTVechiul Testament
[ 2RgCartea a Doua a Regilor
[ Cap. 11 ]CAPITOLUL 11
David şi Urie.
1Şi a fost că la întoarcerea anului a, la vremea când regii se pornesc în războaie b, regele David l-a trimis pe Ioab – şi împreună cu el pe slujitorii lui şi întregul Israel – şi i-au nimicit pe fiii lui Amon şi au împresurat Raba; iar David a rămas în Ierusalim.
2Şi a fost că spre seară, când David s'a sculat din aşternutul său şi se plimba pe acoperişul casei regale c, a văzut de acolo, de pe acoperiş, o femeie scăldându-se; iar femeia era foarte frumoasă la vedere.
3Atunci David a trimis şi a cercetat să vadă cine este acea femeie. Şi unul i-a spus: „Oare nu este aceasta Batşeba, fiica lui Eliam, femeia lui Urie Heteul?“ d
4Iar David a trimis soli şi a luat-o; şi a intrat la ea şi s'a culcat cu ea. Şi după ce ea s'a curăţit de necurăţia ei, s'a întors la casa sa. e
5Femeia a zămislit; şi a trimis şi i-a dat de ştire lui David, zicând: „Iată, eu sunt însărcinată“.
6Atunci David a trimis la Ioab, zicând: „Trimite-mi-l pe Urie Heteul!“ Iar Ioab l-a trimis pe Urie la David.
7Urie a sosit şi s'a dus la el, iar David l-a întrebat despre ce face Ioab, ce face poporul, cum merge războiul.
8Şi a zis David către Urie: „Du-te la casa ta şi spală-ţi picioarele!“ Iar Urie a ieşit din casa regelui, în timp ce pe urma lui venea un mertic de la masa regală.
9Urie a dormit la uşa casei regelui, laolaltă cu toţi slujitorii stăpânului său, şi nu s'a dus la casa lui.
10Şi i s'a spus lui David că Urie nu se dusese la casa lui. Atunci David a zis către Urie: „Oare nu vii de pe drum? de ce nu te-ai dus la casa ta?“ f
11Iar Urie a zis către David: „Chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, stăpânul meu Ioab şi slujitorii stăpânului meu îşi au tabăra pe pământ gol; cum să intru eu în casa mea şi să mănânc şi să beau şi să mă culc cu femeia mea? Aşa cum sufletul tău e viu, eu nu voi face aşa ceva!“
12Şi a zis David către Urie: „Mai rămâi aici, astăzi, iar mâine o să-ţi dau drumul“. Şi a rămas Urie în Ierusalim, în ziua aceea şi în cea următoare.
13Apoi David l-a poftit la el, iar acela a mâncat şi a băut în faţa lui; şi l-a îmbătat, dar, când a venit seara, acela s'a dus să doarmă în aşternutul lui, cu slujitorii stăpânului său, şi nu s'a dus acasă la el.
14Şi dacă s'a făcut dimineaţă, David a făcut o scrisoare către Ioab şi i-a trimis-o prin mâna lui Urie.
15Iar în scrisoare se spunea: „Pune-l pe Urie în fruntea primei linii de bătaie, apoi retrageţi-vă de dinapoia lui, în aşa fel încât el să fie rănit şi să moară“.
16Şi a fost că atunci când Ioab pusese cetatea sub pândă, l-a pus pe Urie într'un loc unde ştia el că sunt ostaşi mai viteji.
17Atunci ostaşii cetăţii au ieşit şi s'au bătut cu Ioab; şi au căzut câţiva din popor, dintre oamenii lui David, şi a murit şi Urie Heteul.
18Apoi Ioab a trimis şi l-a înştiinţat pe David despre toate trebile războiului, aşa cum trebuiau ele spuse regelui.
19Şi i-a poruncit solului, zicând: „După ce vei sfârşi cu toate trebile războiului şi i le vei spune regelui,
20dacă el se va aprinde de mânie şi-ţi va zice: – De ce aţi mers atât de aproape de cetate ca s'o loviţi? oare nu ştiaţi că aceia vor săgeta de pe zid?
21Cine l-a lovit pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? oare nu o femeie a aruncat de pe zid asupră-i o piatră de râşniţă, şi el a murit la Teveţ? de ce s'a apropiat el de zid?... g Atunci să zici: – A murit şi slujitorul tău Urie Heteul“.
22Solul lui Ioab a mers la rege în Ierusalim şi a venit şi i-a spus lui David tot ceea ce îi spusese Ioab, despre toate trebile războiului. Iar David s'a mâniat foarte tare pe Ioab. Şi a zis David către sol: „De ce v'aţi apropiat de cetate să vă luptaţi? Oare nu ştiaţi că veţi fi răniţi de pe zid? Cine l-a lovit pe Abimelec, fiul lui Ierubaal? Oare nu o femeie a aruncat de pe zid asupră-i o piatră de râşniţă, şi el a murit la Teveţ? De ce v'aţi apropiat de zid?“
23Şi a zis solul către David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi şi au ieşit la câmp împotriva noastră, iar noi i-am gonit până la poarta cetăţii.
24Acolo arcaşii au tras de pe zid asupra slujitorilor tăi şi au murit câţiva dintre slujitorii regelui şi a murit şi slujitorul tău Urie Heteul“.
25Şi a zis David către sol: „Aşa să-i spui lui Ioab: – Faptul acesta să nu te tulbure, căci sabia ucide o dată într'un fel şi altă dată în alt fel. Înteţeşte lupta împotriva cetăţii şi nimiceşte-o! Aşa să-l încurajezi!“
26Şi dacă femeia lui Urie a auzit că Urie, bărbatul ei, a murit, a plâns după bărbatul ei.
27Şi când s'a isprăvit vremea jelitului, David a trimis şi a adus-o în casa lui; iar ea i-a devenit soţie şi i-a născut un fiu. Dar fapta lui David s'a arătat rea în ochii Domnului.