[ NTNoul Testament
[ GaEpistola către Galateni
Cap. 1Salutare. Nu există altă Evanghelie. Cum a devenit Pavel apostol.
Cap. 2Pavel acceptat de ceilalţi apostoli. Ca şi păgânii, Evreii se mântuiesc prin credinţă.
Cap. 3Lege sau credinţă? Legea şi făgăduinţa. Robi şi fii.
Cap. 4Robi şi fii (continuare). O alegorie: Agar şi Sarra.
Cap. 5Libertatea creştină. Roada Duhului şi lucrarea cărnii.
Cap. 6Purtaţi-vă sarcinile unii altora! Îndemnuri cu mâna lui Pavel. Salutare de sfârşit.