[ NTNoul Testament
[ EvrEpistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei
Cap. 1Dumnezeu a grăit prin Fiul Său. Fiul e mai presus de îngeri.
Cap. 2Mântuirea cea mare. Hristos, Începătorul mântuirii.
Cap. 3Iisus e mai presus de Moise. Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu.
Cap. 4Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu (continuare). Iisus, Marele Preot.
Cap. 5Iisus, Marele Preot (continuare). Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei.
Cap. 6Mustrări şi îndemnuri împotriva apostaziei (continuare). Făgăduinţa cea întru adevăr a lui Dumnezeu.
Cap. 7Rânduiala preoţească a lui Melchisedec.
Cap. 8Arhiereul unui testament nou şi mai bun.
Cap. 9Altarul pământesc şi altarul ceresc. Superioritatea jertfei lui Hristos faţă de acelea ale Vechiului Testament.
Cap. 10Superioritatea jertfei lui Hristos, singura mântuitoare. Îndemnuri şi mustrări.
Cap. 11Credinţa.
Cap. 12Pilda de răbdare şi sfinţenie a lui Iisus Hristos Însuşi. Îndemnuri spre virtute.
Cap. 13Slujire bineplăcută lui Dumnezeu. Binecuvântare şi salutări.