[ NTNoul Testament
MtEvanghelia după Matei
McEvanghelia după Marcu
LcEvanghelia după Luca
InEvanghelia după Ioan
FAFaptele Apostolilor
RmEpistola către Romani
1CoEpistola Întâi către Corinteni
2CoEpistola A Doua către Corinteni
GaEpistola către Galateni
EfEpistola către Efeseni
FlpEpistola către Filipeni
ColEpistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni
1TesEpistola Întâi către Tesaloniceni
2TesEpistola a Doua către Tesaloniceni
1TimEpistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei
2TimEpistola Sfântului Apostol Pavel a doua către Timotei
TitEpistola Sfântului Apostol Pavel către Tit
FlmEpistola Sfântului Apostol Pavel către Filimon
EvrEpistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei
IacEpistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacob
1PtrEpistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Petru
2PtrEpistola Sobornicească a doua a Sfântului Apostol Petru
1InEpistola Sobornicească întâia a Sfântului Apostol Ioan
2InEpistola Sobornicească a doua a Sfântului Apostol Ioan
3InEpistola Sobornicească a treia a Sfântului Apostol Ioan
IudaEpistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iuda
ApApocalipsa Sfântului Ioan