Rugăciuni - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Rugăciuni » Acatiste Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro
ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
 ACATISTUL SFÂNTULUI ACOPERĂMÂNT AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU
zi de prăznuire - 1 octombrie

Condacele şi Icoasele

Condacul 1
Împărătesei celei alese mai înainte de veci, împărătesei celei mai înalte decât toată făptura cerului şi a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne şi se ruga pentru cei din întuneric, acesteia, şi noi, cu credinţă şi cu umilinţă îi serbăm Acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ţie: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!

ACATISTUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU PENTRU RIDICAREA DIN DEZNĂDEJDE ORI MÂHNIREACATISTUL SFÂNTULUI EFREM CEL NOU PENTRU RIDICAREA DIN DEZNĂDEJDE ORI MÂHNIRE
zi de prăznuire - 5 mai
După începutul obişnuit se zic:

Condacul 1
Rugându-te pentru întreaga fire omenească, întru Duhul Sfânt ai văzut suferinţa şi sfâşierea femeii care îşi tăiase venele şi ai vestit celui pe care l-ai vindecat de ochi să-i vină degrabă în ajutor. De aceea, te rugăm, Preacuvioase Părinte Efrem, să ne miluieşti şi pe noi, ca să ne învrednicim a-ţi grăi: Bucură-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, lumină a credinţei, a nădejdii şi a vieţii!

ACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIŢE TECLA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLIIACATISTUL SFINTEI MARI MUCENIŢE TECLA, CEA ÎNTOCMAI CU APOSTOLII
zi de prăznuire - 24 septembrie
Canon de rugăciune
Troparul Sfintei Întâi Mari Muceniţe şi întocmai cu Apostolii Tecla, glasul al 4-lea:

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tecla, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE TATIANA 
 ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE TATIANA
zi de prăznuire - 12 ianuarie
Troparul Sfintei Muceniţe Tatiana, diaconiţa, glasul al 4-lea:

   Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tatiana, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre.


ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE HRISTINA (CRISTINA)ACATISTUL SFINTEI MUCENIŢE HRISTINA (CRISTINA)
zi de prăznuire - 24 iulie
TROPAR

Mieluşeaua Ta, Iisuse, Hristina, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă răstignesc şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăţesc întru Tine; şi mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primeşte-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ţie. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuieşte sufletele noastre.


ACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI AXION ESTIN DIN BISERICA MĂNĂSTIRII DERVENT, CONSTANŢAACATIST LA ICOANA MAICII DOMNULUI AXION ESTIN DIN BISERICA MĂNĂSTIRII DERVENT, CONSTANŢA
zi de prăznuire - 11 iunie
Condacele şi Icoasele

Condacul 1
Comoara laudelor îngereşti, stâlpul cel de foc al drepţilor, mărirea neîncetată a glasurilor cereşti, oglinda Adâncului nevăzut, cum voi îndrăzni eu, cel cu minte pământească şi împovărată de multe griji lumeşti, a-ţi aduce cântare de laudă, de nu mă vei înţelepţi Tu, Stăpână, Ceea Ce ai născut pe Cel Căruia îngerii Îi cântă neîncetat: Aliluia !

ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCAACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ŞI EVANGHELIST LUCA
zi de prăznuire - 18 octombrie
După obişnuitul început se zic

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Luca:
Apostole Sfinte şi Evangheliste Luca, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Ucenic făcându-te Cuvântului lui Dumnezeu, împreună cu Apostolul Pavel, ai luminat tot pământul şi negura ai gonit, scriind Dumnezeiască Evanghelie, a lui Hristos, Dumnezeul nostru.

ACATISTUL MAICII DOMNULUI „BUCURIE NEAŞTEPTATĂ“ACATISTUL MAICII DOMNULUI „BUCURIE NEAŞTEPTATĂ“
După obişnuitul început se zic


Condacele şi Icoasele

Condacul 1:
Ţie, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei alese din toate neamurile, care te-ai arătat oarecând unui om fără de lege, ca să-l întorci pe el de la calea nelegiuirii, cântare de mulţumire îţi aducem, Născătoare de Dumnezeu, iar tu ca Ceea ce ai negrăită îndurare, de toate nevoile ne slobozeşte pe noi ca să strigăm ţie: Bucură-te, Ceea ce dăruieşti ucurie neaşteptată celor credincioşi.

ACATIST DE VINDECARE CATRE SFÂNTUL ARHANGHEL RAFAILACATIST DE VINDECARE CATRE SFÂNTUL ARHANGHEL RAFAIL
Ziua prăznuirii: 8 noiembrie
În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretudindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată necurăţia şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

ACATISTUL SFÂNTULUI NOU MUCENIC DANIIL SISOYEV (+2009) APOSTOL ORTODOX ÎN MODERNITATEACATISTUL SFÂNTULUI NOU MUCENIC DANIIL SISOYEV (+2009) APOSTOL ORTODOX ÎN MODERNITATE
Ziua prăznuirii: 19 noiembrie
Condacul 1:
Ai urmat Sfinte Sfinţite Mucenice Daniel, lui Hristos în toate, cuvântul Lui răspândind la toate popoarele şi învăţătura Lui curată păstrând-o spre dăruire tuturor, şi de moartea mucenicească, pe care o lăudai, te-ai învrednicit, iar acum, odihnă în rai pentru ostenelile tale de la Dumnezeu căpătând, nu încetezi a te ruga lui pentru noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia!

[ 84 articole ]

< Pagina Anterioară ] [ pagina 1 din 9 pagini ]

ROSTIRI
Revista Mănăstirii Dervent
ANUNŢ ÎN LEGĂTURĂ CU COMPLETAREA FONDULUI DOCUMENTAR EXISTENT ÎN ARHIVA MĂNĂSTIRII CU PRIVIRE LA VIAŢA ŞI FAPTELE PĂRINTELUI ELEFTERIE MIHAIL
       În curând se vor împlini 30 de ani de când arhimandritul Elefterie Mihail, ctitorul Mănăstirii Dervent a trecut la cele veşnice.
[ Clasat în: Ştiri ]
NEBUNUL
de Demostene Andronescu
[ Clasat în: Poezii ]
MANUNCHI DE PILDE CREŞTINE – 1
[ Clasat în: Ortodoxie ]
SCRISOARE CĂTRE MIHAI EMINESCU
Eugen Zainea
[ Clasat în: Poezii ]
MAICA PELAGHIA — DE CE O RUGĂCIUNE DE LA 12 SEARA E CÂT 40 DE RUGĂCIUNI SPUSE ZIUA
Cuvioasa Maica Pelaghia de la Reazani.
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA A V-a DUPĂ PAŞTI „A SAMARINENCEI” - 10 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „VINDECĂRII PARALITICULUI DE LA SCĂLDĂTOAREA VITEZDA” - 3 mai 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „TOMII” - 19 aprilie 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SFINTEI MARIA EGIPTEANCA” - 27 martie 2015
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
LOVITURA DE GRAŢIE DIN PARTEA PATRIARHULUI DANIEL: „MASONERIA ESTE SATANISTĂ ŞI RUPTĂ DE HRISTOS! SUNT ANATEMIZAŢI!”
Preluat de pe site-ul deveghepatriei.wordpress.com
[ Clasat în: Ecumenism ]
PREDICĂ LA DUMINICA „SAMARINEANULUI MILOSTIV” - 16 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
PREDICĂ LA DUMINICA „ÎNVIERII FIICEI LUI IAIR” - 9 noiembrie 2014
ieromonah ATAL TOMA
[ Clasat în: Ortodoxie ]
NORI NEGRI
autor necunoscut
[ Clasat în: Poezii ]
ADUCEREA DE LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS LA MĂNĂSTIREA DERVENT A UNEI COPII A ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI “AXION ESTIN”
[ Clasat în: Ştiri ]
DOVEZI ALE EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU
Preluat de pe site-ul extraterestriidemascati.wordpress.com

Aducem înaintea dumneavoastră un articol interesant, care nu excelează atât prin stilul său, cât prin mesajul pe care îl transmite şi prin tăria de nezdruncinat a dovezilor creaţioniste.

[ Clasat în: Ortodoxie ]
BOGAT ... sau ZAHEU?
de Marina Adrian Liviu
[ Clasat în: Poezii ]
NOAPTE BUNĂ, COPII DIN BELGIA! (Basm belgian)
Sursa: doxologia.ro
[ Clasat în: Bioetică ]
CE ESTE CREŞTINISMUL ?
[Fundaţia Sfinţii Martiri Brâncoveni]
[ Clasat în: Bioetică ]
PENTRU CINE?
de Costache Ioanid
[ Clasat în: Poezii ]
CERŞETORUL
de Vasile Voiculescu
[ Clasat în: Poezii ]


Site-ul - Sfinţii Închisorilor
„Să ne cunoaştem trecutul!“
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact