EVANGHELIA ZILEI
SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA EVANGHELIE
ÎN PREA LUMINATA
DUMINICĂ A PAŞTILOR


Evanghelia de la Ioan
(I, 1-17)

ntru'nceput era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era.
  Acesta era dintru'nceput la Dumnezeu;
  toate printr'Însul s'au făcut şi fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut.
  Viaţă era într'Însul, şi viaţa era lumina oamenilor;
  şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o.
  Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan.
  Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
  Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină.
  Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.
  În lume era şi lumea printr'Însul s'a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.
  Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.
  Dar celor câţi L-au primit, care cred întru numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu,
  cei ce nu din sânge, nici din voie trupească, nici din vrere bărbătească, ci de la Dumnezeu s'au născut.
  Şi Cuvântul trup S'a făcut şi S'a sălăşluit întru noi; şi noi văzutu-I-am slava ca pe slava Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
  Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: „Acesta era Cel despre Care am zis: Cel ce vine după mine înaintea mea S'a plinit, fiindcă mai înainte de mine era.
  Şi din plinătatea Lui noi toţi am primit şi har pentru har,
  căci legea prin Moise s'a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit.

Din Proverbele lui Solomon
Pr 10, 29
Veselia petrece cu drepţii,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.
Pr 30, 10–14
Să nu dai un serv pe mâna stăpânului,
ca nu cumva el să te blesteme, iar tu să fii nimicit.{a-01}
Urmaşii răi îşi blesteamă tatăl
şi nu-şi binecuvintează mama.
Urmaşii răi se cred a fi drepţi,
dar nu-şi curăţă deprinderile.
Urmaşii răi au ochi trufaşi
şi cu genele ochilor se înalţă.
Urmaşii răi îşi au dinţii săbii
şi măselele cuţite,
ca să-i mistuie şi să-i înfulece pe neputincioşii pământului
şi pe cei ce mai sunt cu ei sărmani între oameni.