Cugetări - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Cugetări » După Subiect » Despre Rugaciune Formularul 2% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 2%

» Link-uri

» Contact

Cugetări Folositoare pentru Suflet

Arhiva pentru Despre Rugaciune
[ Pagina = 1 ] [ Total = 28 înregistrări ] [ 10 înregistrări / pagină ]

A spus unul dintre părinţi despre avva Xoïos tebanul, că s-a dus odată la muntele Sinai, şi, când a plecat de acolo, i-a ieşit un frate înainte, care i-a zis cu suspin:
– Ne necăjim, avvo, de lipsa de ploaie.
– Atunci de ce nu vă rugaţi şi nu-i cereţi lui Dumnezeu?
– Ne şi rugăm, facem şi litanii, şi tot nu plouă.
– Negreşit nu vă rugaţi cu dinadinsul. Vrei să cunoşti că aşa este?
Atunci îşi întinse mâinile la cer în rugăciune, şi plouă îndată. Fratele văzu, spăimântându-se, şi căzu cu faţa în jos, închinându-i-se, dar bătrânul fugi. Fratele le dădu de ştire tuturor ce se întâmplase, iar ascultătorii l-au slăvit pe Dumnezeu.
Pentru avva Xoïos, Patericul Egiptean

A mai zis: nu voi cum ţi se pare ţie, ci cum îi place lui Dumnezeu să ţi se întâmple; şi vei fi netulburat şi mulţumit la rugăciunea ta.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A mai zis: dacă vrei să te rogi cum se cade, nu amărî sufletul nimănui, că altfel în zadar alergi.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A mai zis: tot ce vei răbda înţelepţeşte, îi vei găsi roadă la vremea rugăciunii.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A mai zis: du-te să-ţi vinzi averile, şi dă-le săracilor. Ia crucea, leapădă-te de tine însuţi, ca să te poţi ruga cu luare-aminte.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A mai zis: rugăciunea este leacul mâhnirii şi descurajării.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A mai zis: rugăciunea se naşte din blândeţe şi nemâniere.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

A zis avva Nil: orice vei face ca să te răzbuni pe un frate care te-a nedreptăţit, ţi se va întoarce în inimă la vremea rugăciunii.
Pentru avva Nil, Patericul Egiptean

Vreme de patru luni a mers avva Macarie la un frate, şi nu l-a găsit nici o dată zăbovind de la rugăciune. Atunci a zis minunându-se: iată înger pământean!
Pentru avva Marcu orăşeanul, Patericul Egiptean

A zis tot el:
– Dacă nu se potrivesc fapta cu rugăciunea, în zadar se osteneşte omul.
– Ce este potrivirea faptei cu rugăciunea? a întrebat un frate.
– Să nu le mai facem pe acelea pentru care ne rugăm. Că atunci când omul îşi leapădă voile sale, atunci se împacă Dumnezeu cu el şi îi primeşte rugăciunea.
Pentru avva Moise, Patericul Egiptean


< Pagina Anterioară ] [ pagina 1 din 3 pagini ]

« Patericale( 373 )
« Filosofice( 0 )
« Populare( 38 )
« Literare( 0 )
« După Subiect( 411 )
« Despre Dragoste( 12 )
« Despre Credinţă( 3 )
« Despre Nădejde( 2 )
« Despre Virtuţi( 16 )
« Despre Încercări( 18 )
« Despre Mântuire( 25 )
« Despre Pocăinţă( 9 )
« Despre Smerenie( 42 )
« Despre Nevoinţă( 27 )
« Despre Milostenie( 10 )
« Despre Păcate( 20 )
« Despre Mândrie( 14 )
« Despre Clevetire( 9 )
« Despre Statornicie( 5 )
« Despre Scripturi( 10 )
« Despre Aproapele( 9 )
« Despre Calugarie( 35 )
« Despre Dreapta Socoteala( 24 )
« Despre Linistire( 14 )
« Despre Smintire( 4 )
« Despre Rugaciune( 28 )
« Despre Ascultare( 25 )
« Despre Frica de Dumnezeu( 11 )
« Despre Înfranare( 27 )
« Despre Moarte( 20 )
« Despre Sfinţenie( 4 )
« Despre Judecăţile lui Dumnezeu( 1 )
« Despre Nebunie( 1 )
« Despre Vremurile de pe Urmă( 3 )
« Despre Tăcere( 22 )
« Despre Pace( 3 )
« Despre Părinţi( 6 )
« Despre Patimi( 12 )
« Despre Conştiinţă( 4 )
« Despre Poruncile Dumnezeieşti( 14 )
« Despre Judecare( 13 )
« Despre Mânie( 12 )
« Despre Curvie( 17 )
« Despre Iertare( 7 )
« Despre Paza minţii( 12 )
« Despre Teamă( 5 )
« Despre Judecata Viitoare( 4 )
« Despre Dragostea de Dumnezeu( 3 )
« Despre Minciună( 3 )
« Despre Voinţă( 10 )
« Despre Însingurare( 13 )
« Despre Primirea de străini( 2 )
« Despre Neagonisire( 4 )
« Despre Dumnezeu( 16 )
« Despre Trezvie( 1 )
« Despre Bucurie( 3 )
« Despre Mulţumire( 2 )
« Despre Muncă( 5 )
« Despre Lenevie( 3 )
« Despre Adevăr( 1 )
« Despre Voia lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Plâns( 15 )
« Despre Respect( 2 )
« Despre Deznădejde( 3 )
« Despre Început bun( 3 )
« Despre Răzbunare( 3 )
« Despre Iubirea de arginţi( 7 )
« Despre Purtarea de grijă a lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Pizmă( 4 )
« Despre Obrăznicie( 1 )
« Despre Blândeţe( 2 )
« Despre Minte( 11 )
« Despre Judecata Particulară( 2 )
« Despre Ocară( 6 )
« Despre Erezie( 2 )
« Despre Minuni( 6 )
« Despre Dispreţ( 5 )
« Despre Mâncare( 7 )
« Despre Priveghere( 4 )
« Despre Uitare( 2 )
« Despre Timp( 5 )
« Despre Făţărnicie( 3 )
« Despre Beţie( 3 )
« Despre Preoţie( 3 )
« Despre Jertfă de sine( 4 )
« Despre Necazuri( 1 )
« Despre Împărăţia Cerurilor( 3 )
« Despre Lăcomie( 4 )
« Despre Invidie( 1 )
« Despre Râs( 0 )
« Despre Laudă( 5 )
« Despre Îndreptăţire( 1 )
« Despre Răbdare( 4 )
« Despre Cuvânt( 6 )
« Despre Viaţă( 3 )
« Despre Filosofie( 1 )
« Despre Răutate( 5 )
« Despre Boală( 5 )
« Despre Faptă( 9 )
« Despre Conducători( 4 )
« Despre Osândire( 4 )
« Despre Iad( 1 )
« Despre Fericire( 2 )
« Despre Bunătate( 4 )
« Despre Liturghie( 4 )
« Despre Duşmani( 2 )
« Despre Desăvârşire( 1 )
« Despre Familiaritate( 1 )
« Despre Tristeţe( 2 )
« Despre Lepădare de sine( 4 )
« Despre Luare-aminte( 4 )
« Despre Nepăsare( 2 )
« Despre Vorbire( 5 )
« Despre Autoînvinovăţire( 2 )
« Despre Hulă( 1 )


Site-ul Sfaturi Ortodoxe
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact