Cugetări - Sfânta Mănăstire Dervent


Sfânta Mănăstire Dervent » Cugetări Formularul 3.5% ]
Abonare la
Buletinul Informativ
www.DERVENT.ro

Email:

» Dervent
» Prezentare
» Istoric
» Daruri
» Mănăstirea
» Grup Psaltic
» Album
» Biserica cea Nouă

» ROSTIRI
» Editoriale
» Ortodoxie
» Ecumenism
» Ştiri
» Bioetică
» Istorice
» Poezii
» Hărţi

» Publicaţii

» Rugăciuni
» Liturghia
» Proscomidia
» Rânduiala...
» Acatiste
» Paraclise
» Slujbe
» Alte Rugăciuni

» Cugetări

» Dicţionar

» Proiecte

» Pomelnice

» Felicitări

» Multimedia

» Donaţii
» Formular 3,5%

» Link-uri

» Contact
www.arhiepiscopiatomisului.ro

Cugetări Folositoare pentru Suflet

[ Pagina = 1 ] [ Total = 411 înregistrări ] [ 10 înregistrări / pagină ]

Spunea avva Pimen: de aceea zăcem în ispite atât de mari, fiindcă nu ne păzim numele noastre şi rânduiala, precum spune şi Scriptura. Nu vedem femeia cananeeancă, care şi-a primit numele, că a mângâiat-o Mântuitorul? (Matei 25, 27) Iar Abigail, fiindcă i-a zis lui Davíd „al meu este păcatul” (I Împăraţi 25, 24), el a ascultat-o şi a iubit-o. Abigail întruchipează sufletul, iar David dumnezeirea. Dacă sufletul se învinuieşte pe sine dinaintea Domnului, îl iubeşte Domnul.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

L-a întrebat avva Iosif acelaşi lucru (despre gândurile rele), şi i-a răspuns avva Pimen: aşa cum, dacă închide cineva şarpe şi scorpion într-un ulcior şi-l pecetluieşte, şi mor de tot cu vremea, aşa şi gândurile rele, care încolţesc de la draci, pier prin răbdare.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

L-a întrebat avva Isaia pe avva Pimen despre gândurile spurcate. Avva Pimen îi spuse: aşa cum o ladă plină cu haine, dacă cineva o lasă, putrezesc cu vremea, tot aşa şi gândurile, dacă nu le facem şi trupeşte, cu vremea pier, sau putrezesc.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

A mai zis: bună este ispita, că ea îl face pe om mai încercat.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

Un frate l-a întrebat pe avva Pimen:
– Mi-a rămas o moştenire; ce să fac cu ea?
– Du-te şi peste trei zile vino, că o să-ţi spun.
El veni, cum îi hotărâse bătrânul, care îi spuse:
– Ce să-ţi spun, frate? Dacă-ţi spun „dă-o la biserică”, acolo se fac ospeţe. Dacă-ţi spun „dă-o neamurilor tale”, atunci n-ai răsplată. Dacă-ţi spun „dă-o săracilor”, eşti fără grijă. Deci fă ce vrei, nu e treaba mea.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

A mai zis: l-a întrebat un frate pe avva Alonie:
– Ce este să fii neînsemnat?
– Să fii mai prejos decât necuvântătoarele, ştiind că ele nu sunt osândite.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

A mai zis: orice osteneală ar veni asupră-ţi e biruită prin tăcere.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

L-a întrebat un frate:
– Ce să fac?
– Avraam, când a intrat în ţara făgăduinţei, şi-a cumpărat mormânt, şi prin mormânt a moştenit pământul.
– Ce înseamnă „mormânt”?
– Locul plânsului şi jalei.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

A mai zis: oamenii vorbesc desăvârşit şi lucrează cel mai puţin.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean

A zis avva Pimen: aşa cum fumul goneşte albinele, şi atunci li se ia roada dulce a muncii lor, la fel şi odihna trupului izgoneşte frica de Dumnezeu din suflet şi nimiceşte toate faptele bune.
Pentru avva Pimen, Patericul Egiptean


< Pagina Anterioară ] [ pagina 1 din 42 pagini ]

« Patericale( 373 )
« Filosofice( 0 )
« Populare( 38 )
« Literare( 0 )
« După Subiect( 411 )
« Despre Dragoste( 12 )
« Despre Credinţă( 3 )
« Despre Nădejde( 2 )
« Despre Virtuţi( 16 )
« Despre Încercări( 18 )
« Despre Mântuire( 25 )
« Despre Pocăinţă( 9 )
« Despre Smerenie( 42 )
« Despre Nevoinţă( 27 )
« Despre Milostenie( 10 )
« Despre Păcate( 20 )
« Despre Mândrie( 14 )
« Despre Clevetire( 9 )
« Despre Statornicie( 5 )
« Despre Scripturi( 10 )
« Despre Aproapele( 9 )
« Despre Calugarie( 35 )
« Despre Dreapta Socoteala( 24 )
« Despre Linistire( 14 )
« Despre Smintire( 4 )
« Despre Rugaciune( 28 )
« Despre Ascultare( 25 )
« Despre Frica de Dumnezeu( 11 )
« Despre Înfranare( 27 )
« Despre Moarte( 20 )
« Despre Sfinţenie( 4 )
« Despre Judecăţile lui Dumnezeu( 1 )
« Despre Nebunie( 1 )
« Despre Vremurile de pe Urmă( 3 )
« Despre Tăcere( 22 )
« Despre Pace( 3 )
« Despre Părinţi( 6 )
« Despre Patimi( 12 )
« Despre Conştiinţă( 4 )
« Despre Poruncile Dumnezeieşti( 14 )
« Despre Judecare( 13 )
« Despre Mânie( 12 )
« Despre Curvie( 17 )
« Despre Iertare( 7 )
« Despre Paza minţii( 12 )
« Despre Teamă( 5 )
« Despre Judecata Viitoare( 4 )
« Despre Dragostea de Dumnezeu( 3 )
« Despre Minciună( 3 )
« Despre Voinţă( 10 )
« Despre Însingurare( 13 )
« Despre Primirea de străini( 2 )
« Despre Neagonisire( 4 )
« Despre Dumnezeu( 16 )
« Despre Trezvie( 1 )
« Despre Bucurie( 3 )
« Despre Mulţumire( 2 )
« Despre Muncă( 5 )
« Despre Lenevie( 3 )
« Despre Adevăr( 1 )
« Despre Voia lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Plâns( 15 )
« Despre Respect( 2 )
« Despre Deznădejde( 3 )
« Despre Început bun( 3 )
« Despre Răzbunare( 3 )
« Despre Iubirea de arginţi( 7 )
« Despre Purtarea de grijă a lui Dumnezeu( 3 )
« Despre Pizmă( 4 )
« Despre Obrăznicie( 1 )
« Despre Blândeţe( 2 )
« Despre Minte( 11 )
« Despre Judecata Particulară( 2 )
« Despre Ocară( 6 )
« Despre Erezie( 2 )
« Despre Minuni( 6 )
« Despre Dispreţ( 5 )
« Despre Mâncare( 7 )
« Despre Priveghere( 4 )
« Despre Uitare( 2 )
« Despre Timp( 5 )
« Despre Făţărnicie( 3 )
« Despre Beţie( 3 )
« Despre Preoţie( 3 )
« Despre Jertfă de sine( 4 )
« Despre Necazuri( 1 )
« Despre Împărăţia Cerurilor( 3 )
« Despre Lăcomie( 4 )
« Despre Invidie( 1 )
« Despre Râs( 0 )
« Despre Laudă( 5 )
« Despre Îndreptăţire( 1 )
« Despre Răbdare( 4 )
« Despre Cuvânt( 6 )
« Despre Viaţă( 3 )
« Despre Filosofie( 1 )
« Despre Răutate( 5 )
« Despre Boală( 5 )
« Despre Faptă( 9 )
« Despre Conducători( 4 )
« Despre Osândire( 4 )
« Despre Iad( 1 )
« Despre Fericire( 2 )
« Despre Bunătate( 4 )
« Despre Liturghie( 4 )
« Despre Duşmani( 2 )
« Despre Desăvârşire( 1 )
« Despre Familiaritate( 1 )
« Despre Tristeţe( 2 )
« Despre Lepădare de sine( 4 )
« Despre Luare-aminte( 4 )
« Despre Nepăsare( 2 )
« Despre Vorbire( 5 )
« Despre Autoînvinovăţire( 2 )
« Despre Hulă( 1 )


Site-ul - Sfinţii Închisorilor
„Să ne cunoaştem trecutul!“
Acasă Dervent Rostiri Publicaţii Dicţionar Proiecte Cugetări
Pomelnice Felicitări Multimedia Link-uri Donaţii Regulament Contact