INSCRIPTII GRECESTI si LATINE DIN SEC. IV–XIII DIN DOBROGEA– ALTINUM – (Oltina, Altina, Altenum, azi Oltina, jud. Constanţa)
INSCRIPŢII GRECEŞTI ŞI LATINE
DIN SEC. IV–XIII DIN DOBROGEA

ALTINUM
(Oltina, Altina, Altenum, azi Oltina, jud. Constanţa)   Cetate de mari dimensiuni, întinsă pe o suprafaţă de 4 ha şi întărită cu val de pămînt. Cercetări arheologice foarte reduse. Au fost descoperite fragmente de ziduri, de vase, de cărămidă şi ţiglă, monede, o diplomă militară (CIL, XVI, 44) şi mari cuptoare de ars ţigla şi cărămida. De la Altinum se exporta pe Dunăre cărămida pînă la Dinogetia (v. nr. 246). În secolul al IV-lea aici a fost sediul pentru milites nauclarii Altinenses (Not. dign., Or., XL, 28), iar în secolul al VI-lea cetatea pare să fi fost restaurată de Iustinian (Procopius, De aedif., IV, 7, 11).

Tomaschek, RE, I, 1894, col. 1967; Weiss, Dobrudscha, p. 44; Vulpe, HAD, p. 162, 303; AEM, 11, 1887, p. 24–27; TIR, L, 35, p. 22; M. Irimia, Pontica, 1, 1968, p. 379–408.


187
Muzeul Constanţa. Amforă descoperită în prefurniul cuptorului nr. 1 de ars ceramică. Face parte din categoria de amfore "cu coaste" şi are pastă gălbui-cărămizie.
Dimensiuni: înălţimea: 0,495; diametrul: maxim: 0,248 m.
Secolele V–VI.

M. Irimia, Pontica, 1, 1968, p. 388, fig. 14, 20, 21 (desen şi foto); cf. Cultura bizan­tină, p. 161, nr. 187.

După Irimia, inscripţia de pe gît ar indica volumul de 30 sextarii al vasului, dar e puţin probabil. Pe umărul vasului se păstrează două inscripţii (a, b) cu vopsea roşie greu de citit. Inscripţia a, ar putea fi citită:

Χ(ριστὸν) Μ(αρία) γ(εννᾷ)
"Maria naşte pe Hristos".

Inscripţia b ar indica un nume.


Înapoi Sus